نماز، تسبیح خداوند است که موجب نزدیکی روحی و معنوی بنده با پرورد گار می شود، اما آیا می دانید حالات مختلف در نماز خواند ن می تواند انرژی های منفی و معیوب را به انرژی های روحانی و مثبت تبدیل کند؛ با خواندن این مطلب از وبگاه #راسخون از راز این شکر خداوندی آگاه می شوید:
ادامه مطلب را در این لینک ببینید.


منبع : موفقیت و انرژی مثبت |نماز، منشاء انرژی مثبت
برچسب ها : انرژی